Aktualności

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy w Czajkowie

01 września 2020 13:24 | Aktualności


Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy w Czajkowie odbędzie się w dniu 7 września 2020
roku, o godz. 1000, w Domu Kultury w Czajkowie (parter).
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z obrad XVIII sesji.
4. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XVIII sesji.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o wdrożonych procedurach związanych z pandemią COVID-19 w placówkach
oświatowych na terenie gminy Czajków w roku szkolnym 2020/2021.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czajków za okres pierwszego półrocza
2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacją o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury.
9. Podjęcie uchwał:
– w sprawie zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Czajków na lata 2020 – 2028,
– w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrzeszowskiemu.
10. Zapytania i uwagi.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i uwag.
12. Zamknięcie obrad.
Czajków, dnia: 28.08.2020 r.
Przewodniczący
Rady Gminy w Czajkowie
/-/ Andrzej Puchała

Przeczytano: 178 razy.| Wydrukuj

Do góry