Aktualności

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera inwestycje drogowe w Gminie Czajków.

09 września 2020 12:04 | Aktualności

W dniu 13 sierpnia bieżącego roku, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, po rozpatrzeniu wniosku o dotacje złożonego przez Gminę Czajków, podpisał w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Czajków. Umowa opiewa na kwotę 150000,00zł. Dzięki tym środkom możliwa była realizacja ważnych inwestycji drogowych, realizowanych na terenie Gminy Czajków.

5 marca 2020 roku oddano do użytku Przebudowaną drogę gminną w miejscowości Muchy. Przebudowa polegała na wykonaniu górnej warstwy podbudowy oraz warstwy asfaltowej na dotychczasowej drodze tłuczniowej. Odcinek o długości 857mb, o 4,5 metrowej szerokości. Całkowity koszt realizacji odcinka to 247945,74 zł

W miesiącu kwietniu zakończono realizacje kolejnej inwestycji drogowej w Gminie Czajków, jaką była Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klon Kopna, która została oddana do użytku 15 kwietnia 2020 roku. Przebudowa polegała na wykonaniu górnej warstwy podbudowy tłuczniowej oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej. Odcinek o długości 650 mb o 4 metrowej szerokości. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji to 150700,22 zł.

Sieć przebudowanych dróg na terenie gminy Czajków uzupełnił również oddany do użytku w dniu 28 sierpnia 2020 roku, 250 metrowy odcinek drogi w Michałowie. Zakres tego zadania obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej i ułożenie nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 mb. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 74631,17zł.

Opisane wyżej inwestycje drogowe są kolejnym przykładem dobrej współpracy dwóch jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli. Inwestycje te współfinansowane były ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150000,00zł.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 473277,13 zł, z czego dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego na poziomie 31,69%, pozostałe 68,31% ze środków własnych Gminy Czajków.

Także w roku bieżącym Gmina Czajków wnioskować będzie do samorządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji w roku 2021.

Za wsparcie w procesie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Panu Krzysztofowi Grabowskiemu serdecznie dziękujemy.

Przeczytano: 533 razy.| Wydrukuj

Zdjęcia:

Do góry